C05- Polymaterials (Mostra d’arte – Art exibition)